Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 982

Yttre beskrivning: Enstaka stenar synliga i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,8 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 982 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 982
Zon 1A
Referensnummer 37453_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 108683_HST Enkelkam, 614712_HST sammansatt enkelkam, 614713_HST Råmaterial, 614715_HST Kniv