Bj 877

Yttre beskrivning: Mått saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 877 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 877
Zon 1C
Referensnummer 37352_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 146942_HST Ben, 146943_HST Ben, 577217_HST Kistspik, 577259_HST Kniv, 577262_HST Knivslida