Bj 932

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,15 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,8 meter, Djup 0,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 932 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 932
Zon 1E
Referensnummer 37404_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 604578_HST Kistspik, 604580_HST Bryne, 604581_HST Kniv