Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 951

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,9 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 951 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 951
Zon 1A
Referensnummer 37423_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 609986_HST Likarmat spänne, 609987_HST Kniv