Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 197

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 197 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 197
Zon 1F
Referensnummer 37017_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148133_HST Ben, 148134_HST Ben, 451508_HST Ringspänne, 451511_HST Föremål, 479842_HST Kärl, 479844_HST Kam, 479862_HST Föremål, 479870_HST Bleck, 479872_HST Bandformigt fragment, 479894_HST nit/spik, 479905_HST Avslag, 479924_HST Arabiska mynt, 525737_HST Kärl, 575065_HST Ben