Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 133

Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 133 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 133
Zon 1E
Referensnummer 37186_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U