Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 144

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 3,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 144 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 144
Zon 1B
Referensnummer 36968_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147815_HST Ben, 148493_HST Ben, 525591_HST Kärl, 525596_HST Kärl, 575613_HST nit/spik, 575614_HST Fossil