Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 176

Yttre beskrivning: 7,5 × 4,2 meter, Höjdmått saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,2 × 2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 176 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 176
Zon 1E
Referensnummer 36998_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 451460_HST Ringnål, 478493_HST Mynt, 478494_HST Facetterad pärla, 478496_HST Bark, 478500_HST Kniv, 478502_HST Isbrodd, 478508_HST Kistspik