Bj 916

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 916 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 916
Zon 1E
Referensnummer 37388_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147649_HST Ben, 446884_HST Klonyckel, 446889_HST Betsel, 527475_HST Kärl