Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 995

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Brandlager, 2,1 × 1,7 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 995 Brandgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 995
Zon 1A
Referensnummer 37464_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147655_HST Ben, 148075_HST Ben, 524974_HST Kärl, 526757_HST Kärl, 614015_HST Bryne, 614016_HST Sländtrissa, 614017_HST Nit, 614018_HST Kniv, 614019_HST Nål, 614020_HST Föremål, 614021_HST Ring