Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 899

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,15 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 899 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 899
Zon 1B
Referensnummer 37372_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147638_HST Ben, 527381_HST Kärl, 527385_HST Kärl, 580625_HST Enkelkam