Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 952

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1,3 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 952 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 952
Zon 1A
Referensnummer 37424_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 463146_HST Oval spännbuckla P51, 609988_HST Kniv, 615543_HST Ben, 616406_HST Fragment