Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 118

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager saknas; Keramikkärl i högens mitt, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 118 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 118
Zon 1B
Referensnummer 36945_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147516_HST Ben, 147812_HST Ben, 147960_HST Ben, 473529_HST Föremål, 473534_HST nit/spik, 523368_HST Kärl, 611461_HST Ben