Foto: Stolpe, Hjalmar, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 1037

Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1037 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1037
Zon 1A
Referensnummer 37079_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U