Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 193

Yttre beskrivning: Diameter 11,7 meter, Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 193 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 193
Zon 1F
Referensnummer 37013_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148297_HST Ben, 479541_HST Pärla, 479543_HST Kniv, 479567_HST nit/spik, 479571_HST Sköldkantsbeslag, 479572_HST Sköld