Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1088

Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,7 meter, Djup 0,5 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1088 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1088
Zon 1A
Referensnummer 37126_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 578513_HST Kniv, 578526_HST Amulettring, 578528_HST Beslag, 578530_HST Fragment, 578537_HST Ten, 578554_HST Börs