Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1125B

Inre beskrivning: Kammare, 2,0 × 1,5 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 1125B Kammargrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Datering 917
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1125B
Zon 1B
Referensnummer 37148_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 417572_HST bågfodralsbeslag, 581120_HST Hängbryne, 581121_HST bygelsax, 581123_HST Rundsköld, 581127_HST Spjut, 581135_HST Fragment, 581138_HST Eldstål, 581144_HST Pil, 581224_HST Kaftanknapp, 581242_HST Kniv, 581258_HST Bultlåsnyckel, 581498_HST Fragment, 581590_HST Kedja, 581603_HST nit/spik, 581607_HST Bågkogerbeslag, 581679_HST Hästbrodd, 581696_HST Bleck, 581711_HST Isbrodd, 581714_HST Fragment, 598818_HST Koger, 598827_HST Koger, 598831_HST Koger, 616466_HST brickband, 617942_HST Fragment