Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 945

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,9 meter, Djup 0,6 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 945 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 945
Zon 1A
Referensnummer 37417_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 609676_HST Kistspik