Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 150

Yttre beskrivning: 7,2 × 6 meter, Höjd 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 150 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 150
Zon 1B
Referensnummer 36973_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 150A Brandgrav, 150B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147478_HST Ben, 147746_HST Ben, 148407_HST Ben