Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 837

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 2 × 0,7 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 837 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Datering 833
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 837
Zon 1C
Referensnummer 37320_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147940_HST Ben, 463074_HST Oval spännbuckla P51, 570387_HST Kistspik, 570391_HST Kedja, 570393_HST Nålhus, 570395_HST Pincett, 570396_HST kniv/knivslida, 570397_HST Börs, 570398_HST Dirhem, 570399_HST Bipolär vikt, 575190_HST Ben, 610906_HST Fragment, 616352_HST Fragment, 616507_HST Fragment, 617929_HST Fragment