Arkeologisk kontext

R001083

Samtliga ben ej reg, end paketerade. Påse 1(L 8), påse 2(L 17). Jordprov taget för nv-analys, Kvg Inst nr 4, AM Hansson, 1990-06-26. Jordprov taget, 1 påse, av M.F.

Arkeologisk kontext
1083 R-enhet, Ruta
Plats
Referensnummer
76151_U
Undersökningsår
1990-06-23
Huvudpost
Relaterade föremål