Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1140

Yttre beskrivning: Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1140 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1140
Zon 1B
Referensnummer 37163_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148182_HST Ben, 148405_HST Ben, 527478_HST Kärl, 527479_HST Kärl, 588212_HST Isbrodd, 588235_HST Stift, 588262_HST Krampa, 588267_HST Spik, 588289_HST nit/spik