Foto: Stolpe, Hjalmar, Historiska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 835

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 1 1,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 835 Skelettgrav, Grav, Hög
Datering 911 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 37318_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U