Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 988

Yttre beskrivning: 8,3 × 5,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,1 × 0,5 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 988 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 988
Zon 1A
Referensnummer 37459_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 613896_HST Spik, 613897_HST Föremål