Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 798

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Kammare, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 798 Kammargrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 798
Zon 1C
Referensnummer 37290_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147932_HST Ben, 566280_HST Rundsköld, 566283_HST Rundsköld, 566285_HST Ringnål, 566286_HST mikrostratigrafiskt preparat, 566326_HST kniv/knivslida, 566331_HST Börs, 566335_HST pil/pilkoger, 566338_HST Bärring, 566343_HST Ämbar, 615556_HST Ben, 616540_HST brickband, 616589_HST Fragment