Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1002

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 0,9 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1002 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1002
Zon 1A
Referensnummer 37046_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147662_HST Ben, 148164_HST Ben, 527024_HST Kärl, 527025_HST Kärl, 527027_HST Kärl, 622533_HST Nit