Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 49

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 49 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 49
Zon 1B
Referensnummer 36877_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 49 (Skelettgrav) Skelettgrav, 49A Brandgrav, 49B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147002_HST Ben