Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 971

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 1,4 × 0,6 meter, Djup 0,5 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 971 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 971
Zon 1A
Referensnummer 37443_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 106860_HST Kärl, 613879_HST Silverfoliepärla, 613880_HST Hänge, 613883_HST Nyckel, 613884_HST Kniv, 613886_HST Kistspik, 613887_HST Kärl