Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1071

Inre beskrivning: Grop, 0,9 × 0,4, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: skelett/brandgrav

Arkeologisk kontext 1071 Skelettgrav, Brandgrav, Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 1071
Zon 1A
Referensnummer 37109_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524879_HST Kärl, 524880_HST Kärl, 527283_HST Kärl, 527286_HST Spik, 575158_HST Ben