Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1048

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1048 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1048
Zon 1D
Referensnummer 37089_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147804_HST Ben, 147890_HST Ben, 615247_HST Kärl, 615248_HST sammansatt enkelkam, 615249_HST nit/spik