Arkeologisk, kontext

Bj 1048

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1048 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1048
Zon 1D
Referensnummer 37089_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U