Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 929

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 929 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 929
Zon 1E
Referensnummer 37401_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147464_HST Ben, 147495_HST Ben, 147910_HST Ben, 526729_HST Kärl, 601599_HST Ring, 604555_HST Enkelkam, 604557_HST bygelsax, 604558_HST Spik