Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1011

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Kammare, 2,2 × 1,5 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kammargrav

Arkeologisk kontext 1011 Kammargrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1011
Zon 1A
Referensnummer 37055_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 622160_HST Pincett, 622161_HST Nålhus, 622162_HST Kniv, 622167_HST Sax