Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 159

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 159 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 159
Zon 1B
Referensnummer 36981_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148031_HST Ben, 148051_HST Ben, 148122_HST Ben, 474550_HST Kniv, 474551_HST Kantbeslag, 474552_HST Pärla, 474553_HST Bränd lera, 474555_HST Bröd, 474566_HST Föremål, 474624_HST nit/spik, 525613_HST Kärl, 616592_HST Fragment