Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 720

Yttre beskrivning: Diameter 3 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 2,1 × 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 720 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 720
Zon 1C
Referensnummer 37220_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 469662_HST skobrodd, 469667_HST Kärl, 469675_HST Klinknagel, 469677_HST Spik, 469679_HST Kärl, 526659_HST Kärl, 526663_HST Kärl, 575159_HST Ben