Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1064

Inre beskrivning: Brandlager , Diameter 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1064 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1064
Zon 1A
Referensnummer 37103_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147780_HST Ben, 450916_HST Hänge, 450917_HST Bärring, 450919_HST Pärla, 450923_HST Pärlhänge, 450926_HST Enkelkam, 450928_HST Smälta, 527277_HST Kärl