Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 4

Yttre beskrivning: Diameter 9,6 meter, Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl. Brandlager saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 4 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 4
Zon 1E
Referensnummer 36836_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147341_HST Ben, 441059_HST Klinknagel, 441063_HST nit/spik, 441068_HST Kärl