Arkeologisk, kontext

Bj 4

Yttre beskrivning: Diameter 9,6 meter, Höjd 1,5 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl. Brandlager saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 4 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 4
Zon 1E
Referensnummer 36836_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U