Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1041

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl och brandlager, Diameter 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1041 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Ett kärl signerat B (även br ben), oklart förhållande till brandlagret (jfr Birka I), [unr]: Bj 1041
Zon 1A
Referensnummer 37082_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147625_HST Ben, 147888_HST Ben, 148167_HST Ben, 524819_HST Kärl, 525103_HST Kärl, 527250_HST Kärl, 615095_HST sammansatt enkelkam