Bj 847

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,8 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav