Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 948

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,9 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 948 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 948
Zon 1A
Referensnummer 37420_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 609742_HST Kistspik, 609746_HST Rundspänne, 609747_HST Pärlhänge, 609748_HST Pärla, 609749_HST kniv/knivslida, 609750_HST skälla, 609751_HST Bultlås, 611518_HST Ben