Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 993

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2 × 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 993 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 993
Zon 1A
Referensnummer 37462_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 613986_HST Kistspik, 614000_HST Rund vikt, 614002_HST Kniv, 614003_HST Sax, 614004_HST Ring, 614005_HST Föremål, 614007_HST Nit, 614009_HST Silverfoliepärla, 614011_HST Silverfoliepärla