Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 734

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,9 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 734 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 734
Zon 1C
Referensnummer 37231_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 476734_HST Eldstål, 476735_HST Eldslagningsflinta, 526672_HST Kärl