Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 980

Yttre beskrivning: Oregelbunden, sammanbyggd med Bj 946, 947 och 948, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,7 meter, Djup 0,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav