Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 819

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,9 × 0,9 meter, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 819 Kistgrav, Grav, Hög
Datering 913
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [Kön]: Man, [unr]: Bj 819
Zon 1C
Referensnummer 37303_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147935_HST Ben, 452412_HST Ringnål, 527075_HST Kärl, 567119_HST Kistspik, 567120_HST Dirhem, 567123_HST Kaftanknapp, 567130_HST Bältesväska, 567133_HST Bältesväska, 567134_HST mikrostratigrafiskt preparat, 567135_HST Kniv