Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 27

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager saknades, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 27 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 27
Zon 1E
Referensnummer 37199_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U