Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 775

Yttre beskrivning: Diameter 7,8 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 775 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 775
Zon 1C
Referensnummer 37270_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147397_HST Ben, 148152_HST Ben, 526734_HST Kärl, 526736_HST gjutkärna, 563079_HST Ringspänne, 563085_HST Knivslida, 563094_HST Hästbrodd, 563139_HST Spik, 575148_HST Ben