Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1015

Yttre beskrivning: 6,3 × 6,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,5 × 1,7 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1015 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1015
Zon 1A
Referensnummer 37059_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147881_HST Ben, 148181_HST Ben, 148633_HST Ben, 525047_HST Kärl, 525048_HST Kärl, 622178_HST Föremål, 622179_HST Kam, 622180_HST Skaft, 622181_HST Pärla, 622184_HST Nit