Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 185

Yttre beskrivning: Diameter 7,8 meter, Höjd 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 185 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 185
Zon 1B
Referensnummer 37190_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U