Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 41

Yttre beskrivning: L. 4,2 meter, Höjd 0,6 meter, med skeppsformig stensättning., Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,3 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 41 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 41
Zon 1B
Referensnummer 36869_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148265_HST Ben, 449632_HST Spik, 449634_HST Kärl