Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 911

Yttre beskrivning: Diameter 4,2 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 911 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 911
Zon 1E
Referensnummer 37383_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147485_HST Ben, 147904_HST Ben, 446488_HST nit/spik, 446489_HST Kantbeslag, 524870_HST Kärl, 524873_HST Kärl