Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 113

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 2,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 113 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 113
Zon 1B
Referensnummer 36940_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147428_HST Ben, 147732_HST Ben, 473382_HST Ring, 473403_HST sammansatt enkelkam, 473404_HST Vikt, 473406_HST nit/spik